Restauratie

Wanneer een beschadiging plaatsvindt aan een tanden en kiezen, bijvoorbeeld door een val of door een gaatje (‘cariës’), dan kan deze hersteld worden door een vulling (‘restauratie’).

Voordat wij beginnen, zal de tandarts eerst het verloop van de behandeling met u bespreken. In veel gevallen zullen we u eerst plaatselijk verdoven om zo de behandeling verder geheel pijnloos te doen verlopen.

Afsluitend zullen we het beschadigde gedeelte van het tand of kies nauwkeurig verwijderen en aan het gezonde gedeelte van uw kies of uw tand een vulling maken.

Deze vullingen zijn tegenwoordig in de meeste gevallen van composiet, een tandkleurig vulmateriaal.